|    Kontakt    | 

LUBUSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW w Gorzowie Wlkp.

Informacje dla nowych członków

 

  <<- Powrót do strony głównej

 

1.

2.

3.

Deklaracja członkowska  ...>> Pobierz

Uchwała o wysokości składki (format pdf) ...>> Zobacz dokument

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości, do jakiej składka na rzecz związku pracodawców jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu.   ...>> Przejdź do tematu

 

 

Ad. 3

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 roku,

w sprawie wysokości, do jakiej składka na rzecz związku pracodawców jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z 1996 r. Nr 34, poz. 148, z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i Nr 107, poz. 1127 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Składka członkowska, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców, wpłacona na rzecz związku pracodawców, jest zaliczona w koszty uzyskania przychodu członka związku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15 % kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

 

 

podpisano

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

 

 


  (c) 2003 | Created by Fryone | kontakt ->  webmaster