|    Kontakt    | 

LUBUSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW w Gorzowie Wlkp.

Ciekawe linki

 

  <<- Powrót do strony głównej

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Partnerzy Społeczni w Komisji Trójstronnej   ...>> Przejdź do tematu

Instytucje Publiczne   ...>> Przejdź do tematu

Organizacje Międzynarodowe   ...>> Przejdź do tematu

Integracja Europejska   ...>> Przejdź do tematu

Instytucje naukowe i badawcze   ...>> Przejdź do tematu

Serwis tematyczny   ...>> Przejdź do tematu

 

PARTNERZY SPOŁECZNI W KOMISJI TRÓJSTRONNEJ

Lp. adres strony opis
1. http://www.bcc.org.pl/ Business Centre Club - Związek Pracodawców
2. http://www.kpp.org.pl/ Konfederacja Pracodawców Polskich
3. http://www.zrp.pl/ Związek Rzemiosła Polskiego
4. http://www.solidarnosc.org.pl/ NSZZ "Solidarność"
5. http://www.opzz.org.pl Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
6. http://www.fzz.org.pl/ Forum Związków Zawodowych

 

INSTYTUCJE PUBLICZNE

Lp. adres strony opis
1. http://www.sejm.gov.pl/ Sejm RP
2. http://www.senat.gov.pl/ Senat RP
3. http://www.kprm.gov.pl/ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
4. http://www.mpips.gov.pl/ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
5. http://web.mg.gov.pl/portalout/mgpips/index.htm Ministerstwo Gospodarki
6. http://www.mofnet.gov.pl/ Ministerstwo Finansów
7. http://www1.ukie.gov.pl/ Komitet Integracji Europejskiej
8. http://www.stat.gov.pl/ Główny Urząd Statystyczny
9. http://www.praca.gov.pl/ Serwis Urzędów Pracy
10. http://www.pip.gov.pl/ Państwowa Inspekcja Pracy
11. http://www.zus.pl/ Zakład Ubezpieczeń Społecznych
12. http://www.pfron.org.pl/ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
13. http://www.bip.gov.pl/ Biuletyn Informacji Publicznej

 

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE

Lp. adres strony opis
1. http://www.ilo.org/ Międzynarodowa Organizacja Pracy
2. http://www.ioe-emp.org/ Międzynarodowa Organizacja Pracodawców
3. http://www.unice.org/ Związek Konfederacji Przemysłowców i Pracodawców w Europie
4. http://www.biac.org/ Komitet Doradczy Biznesu i Przemysłu przy OECD

 

INTEGRACJA EUROPEJSKA

Lp. adres strony opis
1. http://europa.eu.int/ Serwis Unii Europejskiej
2. http://www.infoeuropa.gov.pl/ Unia bez tajemnic

 

INSTYTUCJE NAUKOWE I BADAWCZE

Lp. adres strony opis
1. http://www.ipiss.com.pl/ Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
2. http://www.orgmasz.waw.pl/ Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle
3. http://www.tnoik.org/ Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
4. http://www.gbpizs.gov.pl/ Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
5. http://www.ciop.pl/ Centralny Instytut Ochrony Pracy
6. http://www.imp.lodz.pl/ Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
7. http://www.imp.sosnowiec.pl/ Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

 

SERWISY TEMATYCZNE

Lp. adres strony opis
1. http://www.serwispp.infor.pl/ Serwis Prawno-Pracowniczy
2. http://www.bhp.com.pl/ BHP i Prawo Pracy
3. http://www.wypadek.pl/ Serwis BHP - wypadek
4. http://www.republika.pl/prawo_pracy/ Prawo Pracy i Międzynarodowe Prawo Pracy
 

 


  (c) 2003 | Created by Fryone | kontakt ->  webmaster