|    Kontakt    | 

LUBUSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW w Gorzowie Wlkp.

Rys historyczny

 

  <<- Powrót do strony głównej

 

Lubuska Organizacja Pracodawców, do 15.12.2001 r. Gorzowska Organizacja Pracodawców.

LOP (GOP) jest organizacją regionalną skupiającą zakłady państwowe, prywatne i spółdzielcze różnych branż. Obecnie 107 firm. Finansuje działalność ze składek członkowskich.

Władzami związku są: Zebranie Ogólne Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna. Obsługę prowadzi Biuro LOP.

 

I. GORZOWSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW - GOP.

W 1989 roku 20 dyrektorów dużych zakładów byłego województwa gorzowskiego zawiązało organizację pn. Gorzowska Rada Dyrektorów. GRD działał na zasadach doświadczeń i informacji na początku transformacji polskiej gospodarki na gospodarkę rynkową.

23 maja 1991 roku Sejm RP uchwalił ustawę o Organizacjach Pracodawców (Dz. U. nr 55/91) stwarzając prawne podstawy do tworzenia Związków Pracodawców.

30 lipca 1991 roku 21 firm na Zgromadzeniu Założycielskim podjęło uchwałę o utworzeniu Gorzowskiej Organizacji Pracodawców. Sądowa rejestracja nastąpiła 8 sierpnia 1991 roku, jest to oficjalna data rozpoczęcia działalności przez GOP.

Przewodniczącym Zarządu został wybrany Ryszard Barański, dyrektor Gorzowskiego Towarzystwa Handlu Zagranicznego "GOREX" w Gorzowie.

We wrześniu 1991 r. utworzono Konfederacje Pracodawców Polskich w Warszawie, a GOP był jednym z członków założycieli.

 

Ważniejsze wydarzenia:

- 1992 r.

- 1995 r.

 

- 1997 r.

 

- 1997 r.

nawiązanie współpracy ze Zrzeszeniem Organizacji Pracodawców Berlina i Brandenburgii,

utworzenie Polsko-Niemieckiej Fundacji Kształcenia Kadr Gospodarki. W ramach Fundacji przeszkolono we Frankfurcie 30 polskich młodych bezrobotnych, przeprowadzono kilkanaście bezpłatnych seminariów w zakresie controlingu i marketingu.

podpisanie porozumień dwustronnych z NSZZ "Solidarność" oraz OPZZ w sprawie "Zasad prowadzenia rokowań i rozstrzygania sporów zbiorów".

podpisanie Układu Trójstronnego pomiędzy GOP, Wojewodą Gorzowskim oraz NSZZ "Solidarność" i OPZZ, w celu wspólnych działań na rzecz poprawy warunków pracy i jakości życia mieszkańców.

 

II. LUBUSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW

W 1999 roku nastąpiła zmiana struktury administracyjnej kraju. W miejsce województw gorzowskiego i zielonogórskiego utworzono województwo lubuskie.

W celu dostosowania do nowego podziału terytorialnego 15 grudnia 2001 r. zarejestrowano w Sądzie zmianę nazwy na Lubuska Organizacja Pracodawców.

- 2001 r.

 

- 2002 r.

- 2002 r.

 

- 2004 r.

utworzenie Lubuskiej Federacji Pracodawców z udziałem LOP, Sulechowskiej Organizacji Pracodawców, Związku Pracodawców Powiatu Sulęcińskiego "Przedsiębiorczość" i Lubuskiego Związku Pracodawców, Dzierżawców i Producentów Rolnych w Wojcieszycach.

rozpoczęcie prac przez Wojewódzką Komisji Dialogu Społecznego z udziałem 3 przedstawicieli LOP.

powołanie w Konfederacji Pracodawców Polskich w Warszawie Komisji Etyki, w której Wiceprzewodniczącym został wybrany Ryszard Barański.

powołanie Ryszarda Barańskiego w skład Lubuskiej Rady Wojewódzkiej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przewodniczącym Zarządu LOP od pierwszej kadencji w 1991 r. jest Ryszard Barański, Dyrektor Gorzowskiego Towarzystwa Handlu Zagranicznego "GOREX" Sp. z o.o. w Gorzowie.

 

 


  (c) 2003 | Created by Fryone | kontakt ->  webmaster