|    Kontakt    | 

LUBUSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW w Gorzowie Wlkp.

Cele

 

  <<- Powrót do strony głównej

 

Cele i formy działania Lubuskiej Organizacji Pracodawców

1.

 

Podstawowym Zadaniem LOP jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.

Zadania te LOP realizuje przez:

1)

2)

 

3)

4)

5)

prowadzenie rokowań dotyczących układów zbiorowych pracy i innych porozumień, współdziałanie w utrzymaniu spokoju społecznego.

prowadzenie doradztwa prawnego i organizacyjnego na rzecz członków, reprezentowanie członków przed organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego.

prowadzenie działalności szkoleniowej dla członków LOP.

prowadzenie studiów i badań, gromadzenie i przekazywanie informacji z zakresu prawa, ekonomii i organizacji.

prowadzenie badań rynku, doradztwa organizacyjno-ekonomicznego, wykonywanie ekspertyz.

2.

Organizowanie i przekazywanie wniosków i opinii dotyczących prawa pracy, prawa gospodarczego i podatkowego.

3. Reprezentowanie pracodawców w powoływanych na podstawie ustaw i przepisów prawa komisjach, radach i organizacjach takich jak:

-

-

-

-

-

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego,

Wojewódzka Rada Zatrudnienia,

Powiatowe Rady Zatrudnienia,

komisjach broniących powoływanych przez organy wojewódzkie i terenowe

Lubuskim Sejmiku Gospodarczym, itp.

4. Współpraca z Konfederacją Pracodawców Polskich w Warszawie.
5. Współpraca z pracodawcami zagranicznymi, koordynacja prac Polsko-Niemieckiej Fundacji Kształcenia Kadr Gospodarki.
 

 

 


  (c) 2003 | Created by Fryone | kontakt ->  webmaster