|    Kontakt    | 

 

 

   Strona główna >>> 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Informacje dla nowych członków   

 

 

 

 

Piątek 02-03-2012

Dbajmy o bezpieczeństwo, przyłączając się do tej inicjatywy


prośba Akademii Medycznej (.pdf) .... > [ pobierz ]

wylew (.ppt prezentacja) .... > [ pobierz ]

zawał (.ppt prezentacja) .... > [ pobierz ]

 

Środa 22-02-2012

Informujemy, że została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 13 lutego 2012, pod pozycją 461, Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę.

Wykaz wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.
Uchwała wraz z wykazem zawodów zamieszczona została na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze www.wup.zgora.pl oraz dostępna jest na stronie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. http://dzienniki.luw.pl
Szczegółowych informacji dotyczących refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników udziela Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze (www.lubuska.ohp.pl)
 

 

Środa 12-10-2011

Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze, Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” oraz Lubuska Organizacja Pracodawców zapraszają na

Konferencję „POSZANOWANIE GODNOŚCI W PRACY”.
Spotkanie odbędzie się dnia 18 października br.

w Auli Wyższej Szkoły Biznesu, ul. Myśliborska 30 w Gorzowie Wlkp.
Szczegółowy program w załączeniu.
Serdecznie zapraszamy.

program (.pdf) .... > [ pobierz ]
 

 

Czwartek 08-09-2011

W bieżącym roku w zakładach pracy w naszym regionie nastąpił niepokojący wzrost wskaźnika wypadkowości w pracy. W ramach działań mających na celu odwrócenie tej niekorzystnej tendencji w tym zakresie,

 

Zarząd Lubuskiej Organizacji Pracodawców

wraz z Okręgowym Inspektoratem Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze

 

zaprasza Państwa do udziału w seminarium na temat „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy”,

które odbędzie się w dniu 29 września 2011 r. o godz. 10,00

w auli Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., przy ul. Myśliborskiej 30.
 

Seminarium poprowadzą pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy.

Potwierdzenia udziału w seminarium prosimy dokonać elektronicznie na adres: lopgorzow@wp.pl

lub telefonicznie pod numer: 95 7227530 do dnia 27.09.2011 r.
 

 

Środa 21-06-2011

Zapraszamy przedsiębiorców świadczących usługi transportowe

na seminarium pn. „Czas pracy, a wypadki drogowe”,

które odbędzie się 29 czerwca 2011r. godz. 11.00

w auli Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. ul. Myśliborska 30.
więcej (.pdf) .... > [ 1 ]

 

Środa 18-05-2011

Zarząd Lubuskiej Organizacji Pracodawców

serdecznie zaprasza
Pracodawców zrzeszonych w Lubuskiej Organizacji Pracodawców


do wzięcia udziału
w Sprawozdawczym Zebraniu Ogólnym Lubuskiej Organizacji Pracodawców
 

dnia 30 maja 2011r. o godz. 13:00

w sali konferencyjnej Hotelu Mieszko przy ul. Kos. Gdyńskich 82 w Gorzowie Wlkp.

Przewodniczący Zarządu
Ryszard Barański


porządek obrad (.pdf) .... > [ 1 ]

 

Środa 18-05-2011

 

 

 

Krajowa Rezerwa Wykonania- Konferencja Gorzów Wlkp.

23 maja 2011 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. odbędzie się konferencja pt. „Krajowa Rezerwa Wykonania – nowe perspektywy rozwoju dla województwa lubuskiego”.

Udział w niej wezmą obok Marszałek Elżbiety Polak i podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Waldemara Sługocki, lubuscy samorządowcy i przedsiębiorcy

Podczas konferencji poruszone zostaną tematy związane z wdrażaniem środków , które region uzyskał w ramach bonusa za dobrą realizację programu regionalnego. Przedstawione zostaną także informacje o przebiegu procesu konsultacji z Komisją Europejską oraz zasady, w oparciu o które będą przekazywane pieniądze.

Wszystkich zainteresowanych konferencją prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Zamiejscowego Urzędu w Gorzowie Wlkp. pod numerem telefonu 95 7 390 378 lub adresem e-mail: gorzow@lrpo.lubuskie.pl.

W załączniku zamieszczamy agendę konferencji.
 
Załącznik (.pdf) .... > [ 1 ]

 

Środa 17-02-2011

    W dniu 25 listopada 2010r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 14780).

    Akt ten wprowadził zmiany m.in. w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011r., a załączony komentarz stanowi omówienie najistotniejszych z nich.


Komentarze (.pdf) .... > [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

 

Środa 26-01-2011

10 lutego 2011 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej

przy ulicy Sikorskiego 107 w Gorzowie Wlkp. w godzinach 10:00 – 14:00

odbędzie się bezpłatne szkolenie pt.: „Fundusze unijne na eksport”

skierowane do przedsiębiorców. Organizatorem spotkania jest Główny Punkt Informacyjny
o Funduszach Europejskich w Gorzowie Wlkp. we współorganizacji z Regionalnym Punktem Konsultacyjnym w Zielonej Górze. .. > więcej informacji
 

Agenda - Fundusze unijne na eksport (.pdf) .... > zobacz

 

 

Piątek 19-01-2011

Zapraszamy do udziału w seminarium
dotyczącym najważniejszych zmian w przepisach:
- podatku VAT – CIT,
- PIT,
- klasyfikacji wyrobów i usług.

Wykładowcami będą specjaliści z Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp.
Seminarium odbędzie się 26.01.2011r. o godz. 11.00
w sali seminaryjnej Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 95.
Dla członków LOP seminarium jest nieodpłatne.
Prosimy o zgłoszenie udziału telefonicznie, faksem
na nr 95 722 75 30 lub e-mailem: lopgorzow@wp.pl do dnia 24.01.br.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Piątek 07-01-2011

Konferencja Trinity Capital Business Network
dla przedsiębiorców i inwestorów.

 

18 i 19 stycznia 2011, Gorzów Wielkopolski, Hotel Fado

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję Trinity Capital Business Network,

która odbędzie się 18 i 19 stycznia 2011 w Hotelu Fado w Gorzowie Wielkopolskim.

Spotkanie inwestorów i przedsiębiorców to doskonała okazja do zdobycia wiedzy na temat inwestowania

w małe i średnie przedsiębiorstwa oraz pozyskiwania finansowania dla firmy. .. > więcej informacji
 


Zaproszenie Gorzów (.pdf) .... > czytaj

Prezentacja (.pdf) .... > zobacz

 

Piątek 10-11-2010

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców w Gorzowie Wlkp., Polsko-Niemieckiej Fundacji Kształcenia Kadr Gospodarki oraz Centrum Kształcenia bbw we Frankfurcie nad Odrą zapraszamy do udziału w konferencji branżowej dla polskich oraz niemieckich firm na temat:

„Szanse dla polsko - niemieckiego rynku pracy w regionie Odry“.
 

Konferencja odbędzie się dnia 25.11.2010 we Frankfurcie nad Odrą.
 


Program konferencji (.pdf) .... > czytaj

 

Piątek 12-10-2010

Pragniemy uprzejmie Państwa poinformować o zbliżającym się terminie konferencji poświęconej

założeniom i metodom wdrażania Rządowego Programu Wspierania Eksportu.

Głównym założeniem programu jest poprawa pozycji konkurencyjnej polskich eksporterów, poprzez ułatwienie importerom możliwości finansowania zakupu towarów i usług w Polsce. Podczas konferencji Dyrektorzy i Prezesi firm będą mieli możliwość zapoznania się z ofertą przygotowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz poznają „krok po kroku” procedury uzyskania finansowego kontraktu eksportowego.


Szanowni Państwo (.pdf) .... > czytaj

Agenda, logo GW (.pdf) .... > czytaj

 

Piątek 11-06-2010

KOMUNIKAT

Rada OPZZ Województwa Lubuskiego zaprasza do udziału w projekcie:
„Upowszechnianie idei flexicurity na terenie woj. lubuskiego”
 

Celem projektu jest upowszechnianie idei flexicurity wśród pracowników i pracodawców woj. lubuskiego.
W ramach projektu odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2010 seminarium w Centrum Konferencyjnym AMBASADOR w Płotach k. Zielonej Góry, na którym zostaną poruszone m.in. zagadnienia:
- szanse i zagrożenia dla pracowników i pracodawców,
- aktywna polityka rynku pracy oraz kształcenie przez całe życie, jako podstawa idei bezpieczeństwa i elastyczności zatrudnienia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Zgłoszenia proszę kierować do biura projektu:
Rada OPZZ Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 13
tel./fax 68 325 46 96
e-mail: zielonagora@opzz.org.pl

 

Wtorek 8-06-2010

Wystartowała II edycja Lubuskiego Lidera Biznesu

Zachodnia Izba Przemysłowo - Handlowa oraz "Gazeta Lubuska" są organizatorami drugiej edycji konkursu

"Lubuski Lider Biznesu".
W rywalizacji o powyższy tytuł mogą wziąć udział firmy zarejestrowane na terenie województwa lubuskiego, które mają tu swoja siedzibę, prowadzą działalność gospodarczą przynajmniej przez dwa lata oraz nie posiadają zaległości wobec organów skarbowych oraz ZUS.

Podobnie jak w roku ubiegłym firmy będą rywalizować w czterech kategoriach:
mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Nabór wniosków trwa do 30 czerwca br. Uroczysta gala odbędzie się na początku października br. w Gorzowie Wlkp.
Zwycięzcom konkursu w poszczególnych kategoriach przyznane zostaną statuetki "Lubuskiego Lidera Biznesu" na lata 20010/2011. Wyróżnione firmy będą miały prawo przez okres jednego roku od chwili wręczenia nagród do wykorzystania logo konkursu wraz z tytułem.

Dokumenty zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej Izby:
www.ziph.pl
 

 

Czwartek 18-05-2010

    W Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym znajdują się środki finansowe

z których mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Po obserwacjach stwierdzono, że z północnej części województwa mniej przedsiębiorców stara się o pozyskanie tych środków. By w sposób bardziej merytoryczny przybliżyć zainteresowanym ile jest tych środków, kto może z nich korzystać i na jakich zasadach oraz jak przygotować wniosek by środki te otrzymać.

 

Zachodnia Izba Przemysłowo - Handlowa w dniu 19 maja 2010r. / środa / o godz. 14.15 w Gorzowie Wlkp. w Centrum Badań Euroregionalnych ul. Kazimierza Wielkiego 13 organizuje spotkanie z Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Elżbietą Polak.


Na spotkanie to zaprasza wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców / wyznaczone przez nich osoby /, nie tylko członków Izby.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc / wielkość pomieszczenia,

zainteresowanych prosi się o zgłaszanie swojego udziału

do środy godz. 12.00 na nr tel. 95 7390311.

Serdecznie zapraszamy.

 

Czwartek 06-04-2010

Zarząd Lubuskiej Organizacji Pracodawców

serdecznie zaprasza

Pracodawców zrzeszonych w Lubuskiej Organizacji Pracodawców


do wzięcia udziału
w Sprawozdawczym Zebraniu Ogólnym Lubuskiej Organizacji Pracodawców
dnia 17 maja 2010r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Hotelu Mieszko
przy ul. Kos. Gdyńskich 82 w Gorzowie Wlkp.

Przewodniczący Zarządu
Ryszard Barański

porządek obrad (.pdf) .... > więcej

 

Czwartek 06-04-2010

KOMUNIKAT Zarządu LOP - 05.05.2010

W związku z ogłoszeniem przez Państwową Inspekcję Pracy kolejnej edycji konkursu dla pracodawców – „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej” prowadzonego przez Państwową Inspekcję Pracy przy udziale Lubuskiej Organizacji Pracodawców, Zarząd LOP zachęca wszystkich swoich członków do zgłaszania swojego udziału w terminie do 30.06.2010.
Wszyscy pracodawcy, którzy dokonają zgłoszenia za pośrednictwem LOP, poprzez wysłanie zgłoszenia na adres Biura LOP w Gorzowie Wlkp. lub w formie elektronicznej na adres: lopgorzow@wp.pl otrzymają dodatkową rekomendację Zarządu LOP.
Regulamin konkursu i wszystkie wymagane formularze znajdują się na stronie internetowej www.pip.org.pl

 

Wtorek 01-12-2009

JUBILEUSZ 20-LECIA KONFEDERACJI PRACODAWCÓW POLSKICH

20 lat w przypadku ludzi to dopiero początek wchodzenia w wiek dorosłości. W przypadku organizacji – to już poważny dorobek, skłaniający z jednej strony do refleksji, z drugiej zaś do stawiania sobie kolejnych celów. Konfederacja Pracodawców Polskich – najstarsza i największa organizacja pracodawców w naszym kraju – świętowała okrągły jubileusz z poczuciem dobrze spełnianej misji, jaką jest walka o prawa polskich przedsiębiorców.

czytaj więcej (.pdf) .... > więcej

oglądaj galerię zdjęć .... > więcej

 

Wtorek 01-12-2009

UŁATWIENIA W ZATRUDNIANIU NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Aby zatrudnić niepełnosprawnego w stopniu znacznym lub umiarkowanym pracodawca nie będzie już musiał czekać na opinie Państwowej Inspekcji Pracy.Eksperci Konfederacji Pracodawców Polskich w pełni popierają to rozwiązanie.

czytaj więcej (.pdf) .... > więcej

 

Poniedziałek 23-11-2009

20-lat Konfederacji Pracodawców Polskich!

25 listopada 2009 r. Teatr Wielki w Warszawie. 1800 osób z całego świata, w tym wybitni przedstawiciele życia gospodarczego, politycznego oraz naukowego - elita krajowego i międzynarodowego establishmentu. Tak prestiżowego wydarzenia nie było w Polsce od miesięcy, ale i powód jest wyjątkowy – jubileusz 20-lecia Konfederacji Pracodawców Polskich, największej i najstarszej organizacji zrzeszającej pracodawców w Polsce. > więcej


 

Czwartek 29-10-2009

Trudności z prywatyzacją

Trwa dyskusja na temat tegorocznych i przyszłorocznych dochodów z prywatyzacji. Według resortu finansów, nie uda się zdobyć zaplanowanych na ten rok 12 mld złotych. - Biorąc pod uwagę nieskuteczność działań Ministerstwa Skarbu Państwa, można mieć obawy, co do realności przyszłorocznego planu zakładającego przychody z tytułu prywatyzacji w wysokości o co najmniej 28,5 mld zł. – uważa ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich, Piotr Rogowiecki. - Stoimy przed zagrożeniem przekroczenie drugiego progu ostrożnościowego, przewidzianego w ustawie o finansach publicznych, co niosłoby ze sobą bardzo poważne konsekwencje – dodaje.

czytaj więcej (.pdf) .... > więcej

 

Środa 28-10-2009

20-lat Konfederacji Pracodawców Polskich!

25 listopada 2009 r. Teatr Wielki w Warszawie. 1800 osób z całego świata, w tym wybitni przedstawiciele życia gospodarczego, politycznego oraz naukowego - elita krajowego i międzynarodowego establishmentu. Tak prestiżowego wydarzenia nie było w Polsce od miesięcy, ale i powód jest wyjątkowy – jubileusz 20-lecia Konfederacji Pracodawców Polskich, największej i najstarszej organizacji zrzeszającej pracodawców w Polsce. .... > więce

czytaj więcej (.pdf) .... > więcej

 

Środa 28-10-2009

Prywatyzacja w rozsypce

Rząd ma problemy z realizacją zaplanowanych na bieżący rok przychodów z prywatyzacji. Ministerstwo Skarbu Państwa przyznaje - nie uda się zdobyć 12 mld złotych. Obiecuje za to, ponad dwa razy tyle w roku przyszłym. - Mamy poważne wątpliwość, czy resort poradzi sobie z realizacją planu przyszłorocznego, który mówi o przychodach z tytułu prywatyzacji w wysokości co najmniej 28,5 mld zł – mówi ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich, Piotr Rogowiecki.

czytaj więcej (.pdf) .... > więcej

 

Środa 21-10-2009

Misja gospodarcza do Izraela

(17-19 listopada 2009 r.) Konfederacja Pracodawców Polskich planuje organizację misji gospodarczej do Izraela, która miała by się odbyć w dniach 17 – 19 listopada 2009 r. Jednym z punktów w programie tej wizyty będzie Szczyt Biznesowy współorganizowany przez partnera Konfederacji po stronie Izraela - Związek Wytwórców Izraela, który jest jedyną organizacją pracodawców w Izraelu. Podczas tego spotkania będą Państwo mieli możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów handlowych i gospodarczych z przedsiębiorcami izraelskimi oraz przedyskutowania kwestii pozwalających na wzmocnienie relacji handlowych pomiędzy obydwoma krajami.

 

Szacowany koszt przelotu wyniesie ok. 4 800 PLN plus koszt hotelu. Techniczną organizacją zajmie się Konfederacja Pracodawców Polskich, jako współorganizator wydarzenia.

Proszę o przesyłanie informacji o Państwa zainteresowaniu uczestnictwem w tym Szczycie Biznesowym. Proszę o przesyłanie zgłoszeń wraz z danymi kontaktowymi osób zgłoszonych oraz krótkim profilem firmy (w języku angielskim) na adres m.gawryszczak@kpp.org.pl .

Kolejna informacja o trwających przygotowaniach do planowanego Szczytu Biznesowego w Izraelu zostanie osobom, które potwierdzą swoje zainteresowanie, przekazana do dnia 23 października 2009r.

Podkreślamy, iż liczba miejsc dla osób chcących wziąć udział w Szczycie w Izraelu jest ograniczona i decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Panem Dariuszem Witkowskim
Zastępcą Dyrektora Generalnego
tel. +48 508 019 051

 

Środa 21-10-2009

WEKTORY 2009

Miło nam przypomnieć, że dobrą tradycją stało się organizowanie przez Konfederację Pracodawców Polskich dorocznego Balu Pracodawców, podczas którego wręczane są nagrody KPP –„Wektory i Super Wektory”. Są one przyznawane osobom i instytucjom, których działalność przynosi polskiej gospodarce wymierne korzyści, tworzy klimat sprzyjający rozwojowi przedsiębiorczości i jest wzorem godnym naśladowania przez innych.

---

Bal Pracodawców i uroczystość wręczenia „Wektorów i Super Wektora 2009” odbędzie się 9 stycznia 2010 roku w Hotelu Hilton w Warszawie.
Serdecznie zachęcam Państwa do nominowania do nagrody „Wektora i Super Wektora 2009” osoby, które spełniają wszystkie kryteria zawarte w Regulaminie nagrody. Zgłoszenia proszę kierować do Konfederacji Pracodawców Polskich na adres m.kitlas@kpp.org.pl  lub faxem (22) 828 84 37 do dnia 13 listopada 2009 r.
Jednocześnie informujemy, iż na Balu Pracodawców spotkają się przedstawiciele świata biznesu, kultury i polityki. Udział w Balu Pracodawców jest odpłatny. Dla Firm zrzeszonych w naszej Organizacji proponujemy specjalną cenę promocyjną – 900 zł brutto od pary. Dla Firm, które nie są naszymi członkami, koszt wynosi 1.100 zł brutto od pary. Chętnych proszę o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego.
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących uczestnictwa w Balu Pracodawców oraz przyznawania nagród KPP proszę o kontakt z Hanną Merchel, Dyrektorem Departamentu Promocji i Marketingu, tel. 508 019 062, e-mail: h.merchel@kpp.org.pl


Formularz ZGŁOSZENIE kandydatury Wektora i Super Wektora (.doc) .... > pobierz

Zgłoszenie uczestnictwa - Bal Pracodawcy (.doc) .... > pobierz

Regulamin przyznawania Wektorów i Super Wektora (.pdf) .... > pobierz

 

Środa 21-10-2009

Zaproszenie

Zaproszenie do udziału w misji gospodarczej do Bielefeld/Niemcy Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego zapraszają lubuskie firmy przede wszystkim z branży metalowej, meblarskiej i drzewnej do udziału w Misji Gospodarczej do Blomberg koło Bielefeld w Nadrenii-Północnej Westfalii, jednego z najaktywniejszych ośrodków gospodarczych w Niemczech. Misja odbędzie się w dniach 23-25 listopada 2009.
 

Misja o charakterze giełdy korporacyjnej – w oparciu przede wszystkim o rozmowy bilateralne pomiędzy partnerami-przedsiębiorcami niemieckimi i polskimi – ma na celu poszukiwanie partnerów biznesowych w Niemczech dla lubuskich firm. Patronat nad tym wydarzeniem objął Konsulat Generalny RP w Kolonii.

Na lubuskie firmy czekać będą przedstawiciele firm zrzeszonych w niemieckich branżowych izbach przemysłowo-handlowych oraz indywidualni przedsiębiorcy poszukujący partnerów biznesowych, odbiorców i dostawców usług i produktów, w Polsce.

Koszt udziału jednej osoby w misji wynosi 700 zł + 22% VAT oraz 110 € (następny i kolejni uczestnicy z tej samej firmy: 350 zł + 22% VAT oraz 110 €)

Cena zawiera:
- Transport w obie strony na trasie Gorzów-Zielona Góra-Bielefeld luksusowym autokarem
- Nocleg ze śniadaniem w hotelu 3* (110 € płatne na miejscu)
- udział w konferencji i giełdzie kooperacyjnej w obecności tłumacza, wyżywienie podczas konferencji
- pełen pakiet materiałów konferencyjnych
- uroczystą kolację w dniu konferencji

Szczegółowy program misji znajdą Państwo w załączniku.
Czekamy na Państwa zgłoszenia. Ilość miejsc ograniczona!

Szczegółowych informacji udziela:
Izabela Frechner, K-S SSE S.A.
Tel. 095 721 9835, kom. 0609 419 595
E-mail: fechner@kssse.pl www.kssse.pl

 
Szczegółowy program (.doc) .... > pobierz

Formularz zgłoszeniowy (.doc) .... > pobierz

 

Wtorek 20-10-2009

Los PIT w rękach Senatorów

Jutro Senat zdecyduje, czy i kiedy wejdą w życie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Celem ustawy jest nałożenie obligatoryjności obliczania rocznego zeznania podatkowego przez płatnika. Konfederacja Pracodawców Polskich, po raz kolejny wyraża swoje zdecydowanie negatywne stanowisko wobec tego rozwiązania jako niekorzystnego dla reprezentowanych pracodawców, powodującego nieścisłości w systemie podatkowym, oraz nakładającego dodatkowe nieuzasadnione obowiązki na podatników pobierających wynagrodzenie z więcej niż jednego źródła, lub chcących rozliczać się samodzielnie.

W załączeniu komunikat Konfederacji Pracodawców Polskich (.pdf) .... > pobierz

 

Poniedziałek 19-10-2009

VAT SAMOCHODU PO NOWEMU, CZYLI PO STAREMU

Komisja Europejska wyraziła zgodę na propozycję Ministra Finansów czasowego ograniczenie możliwości odliczania VAT od samochodów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Dla przedsiębiorców oznacza to, że wraca stare – czyli z jednej strony likwidacja kratek, a z drugiej brak możliwości pełnego odliczania podatku VAT. - Na tym jednak zmiany się nie kończą – od nowego roku nie będzie można odliczyć VAT od paliwa wykorzystywanego w działalności gospodarczej. Jeśli do tego dołożymy planowaną podwyżkę opłaty paliwowej okaże się, że w przyszłym roku możemy się spodziewać wzrostu wydatków na paliwo do firmowych samochodów o ok. 25 proc. – ostrzega ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich, Adam Ambrozik.

W załączeniu komunikat Konfederacji Pracodawców Polskich (.pdf) .... > pobierz

 

Poniedziałek 19-10-2009

FISKUS STANIE PO STRONIE PODATNIKA

Komisja „Przyjazne Państwo” prowadzi prace nad nowelizacją Ordynacji podatkowej. Główne kierunki zmian mają dotyczyć wprowadzenia do prawa podatkowego zasad: rozstrzygania wątpliwości pojawiających się przy interpretacji niejasnych przepisów na korzyść podatnika oraz rozstrzygania na jego korzyść wątpliwości w stanie faktycznym. Według Konfederacji, zasady te pozwolą przywrócić zachwianą, przez niski poziom czytelności obowiązującego prawa podatkowego równowagę. - Zmuszą one ustawodawcę do kształtowania prawa podatkowego w taki sposób, który jasno określi obowiązki podatnika, gdyż w przeciwnym razie nie zostaną zapewnione odpowiedniej wysokości wpływy do budżetu - mówi ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich, Adam Ambrozik.

W załączeniu komunikat Konfederacji Pracodawców Polskich (.pdf) .... > pobierz

 

Czwartek 10-09-2009

Lubuska Organizacja Pracodawców objęła patronatem projekt szkoleniowy realizowany przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum. Projekt "Szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw" jest współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły dotyczące szkolenia w załączeniu. (.doc) .... > pobierz
 


 
  (c) 2003 | Created by Fryone | kontakt ->  webmaster